Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Ông Donald Trump liên tục phá vỡ lễ nghi từ phút đầu gặp Nữ hoàng Anh

Vợ chồng Tổng thống Donald Trump trong cuộc gặp Nữ hoàng Anh. Ảnh: PA.
Vợ chồng Tổng thống Donald Trump trong cuộc gặp Nữ hoàng Anh. Ảnh: PA.