Ông Donald Trump liên tục phá vỡ lễ nghi từ phút đầu gặp Nữ hoàng Anh

Vợ chồng Tổng thống Donald Trump trong cuộc gặp Nữ hoàng Anh. Ảnh: PA.
Vợ chồng Tổng thống Donald Trump trong cuộc gặp Nữ hoàng Anh. Ảnh: PA.
Vợ chồng Tổng thống Donald Trump trong cuộc gặp Nữ hoàng Anh. Ảnh: PA.