Ông Donald Trump lần đầu nói ông Joe Biden “thắng cử”

Ông Donald Trump lần đầu nói ông Joe Biden “thắng cử”. Ảnh: AFP
Ông Donald Trump lần đầu nói ông Joe Biden “thắng cử”. Ảnh: AFP
Ông Donald Trump lần đầu nói ông Joe Biden “thắng cử”. Ảnh: AFP
Lên top