Ông Donald Trump kể chuyện con út mắc COVID-19 để thuyết phục mở trường học

Tổng thống Donald Trump đề cập tới việc con trai Barron mắc COVID-19 trong cuộc vận động tranh cử ở Iowa. Ảnh: AFP.
Tổng thống Donald Trump đề cập tới việc con trai Barron mắc COVID-19 trong cuộc vận động tranh cử ở Iowa. Ảnh: AFP.
Tổng thống Donald Trump đề cập tới việc con trai Barron mắc COVID-19 trong cuộc vận động tranh cử ở Iowa. Ảnh: AFP.
Lên top