Ông Donald Trump hành động, đẩy tướng Mattis ra đi sớm hơn dự định

Tướng James Mattis (trái) sẽ rời nội các của ông Donald Trump sớm hơn lộ trình dự kiến. Ảnh: Reuters.
Tướng James Mattis (trái) sẽ rời nội các của ông Donald Trump sớm hơn lộ trình dự kiến. Ảnh: Reuters.
Tướng James Mattis (trái) sẽ rời nội các của ông Donald Trump sớm hơn lộ trình dự kiến. Ảnh: Reuters.
Lên top