Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Ông Donald Trump ép đồng minh NATO tăng ngân sách quốc phòng "ngay lập tức"

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Getty.
Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Getty.