Ông Donald Trump định sa thải cố vấn đặc biệt đang điều tra Nga

Ông Robert Mueller. Ảnh: Politicus USA
Ông Robert Mueller. Ảnh: Politicus USA
Ông Robert Mueller. Ảnh: Politicus USA
Lên top