Ông Donald Trump đẩy mạnh đào tạo dùng súng cho giáo viên

Ông Donald Trump và các thành viên lưỡng đảng Quốc hội thảo luận về an toàn trường học và cộng đồng hôm 28.2. Ảnh: Bloomberg.
Ông Donald Trump và các thành viên lưỡng đảng Quốc hội thảo luận về an toàn trường học và cộng đồng hôm 28.2. Ảnh: Bloomberg.
Ông Donald Trump và các thành viên lưỡng đảng Quốc hội thảo luận về an toàn trường học và cộng đồng hôm 28.2. Ảnh: Bloomberg.