Ông Donald Trump đăng video đầu tiên tiết lộ tình trạng sức khỏe

Hình ảnh Tổng thống Donald Trump trong video đầu tiên trên Twitter sau khi mắc COVID-19. Ảnh: CNN.
Hình ảnh Tổng thống Donald Trump trong video đầu tiên trên Twitter sau khi mắc COVID-19. Ảnh: CNN.
Hình ảnh Tổng thống Donald Trump trong video đầu tiên trên Twitter sau khi mắc COVID-19. Ảnh: CNN.
Lên top