Ông Donald Trump chính thức khởi động tái tranh cử Tổng thống Mỹ 2020

Tổng thống Mỹ Donald Trump khởi động chiến dịch tái tranh cử nhiệm kỳ 2. Ảnh: CNN
Tổng thống Mỹ Donald Trump khởi động chiến dịch tái tranh cử nhiệm kỳ 2. Ảnh: CNN
Tổng thống Mỹ Donald Trump khởi động chiến dịch tái tranh cử nhiệm kỳ 2. Ảnh: CNN
Lên top