Ông Đinh Thế Huynh thăm Mỹ, hội đàm với Ngoại trưởng Kerry