Ông Biden và phu nhân viếng cảnh sát Điện Capitol thiệt mạng trong vụ bạo loạn

Tổng thống Joe Biden và phu nhân tới Điện Capitol viếng cảnh sát thiệt mạng trong vụ bạo loạn ngày 6.1. Ảnh: AFP.
Tổng thống Joe Biden và phu nhân tới Điện Capitol viếng cảnh sát thiệt mạng trong vụ bạo loạn ngày 6.1. Ảnh: AFP.
Tổng thống Joe Biden và phu nhân tới Điện Capitol viếng cảnh sát thiệt mạng trong vụ bạo loạn ngày 6.1. Ảnh: AFP.
Lên top