Ông Biden tổ chức cuộc gặp song phương đầu tiên với lãnh đạo thế giới

Tổng thống Joe Biden, cùng các quan chức dụ một cuộc gặp song phương trực tuyến với Thủ tướng Canada Justin Trudeau tại Phòng Roosevelt của Nhà Trắng ở Washington, D.C, ngày 23.2. Ảnh: AFP.
Tổng thống Joe Biden, cùng các quan chức dụ một cuộc gặp song phương trực tuyến với Thủ tướng Canada Justin Trudeau tại Phòng Roosevelt của Nhà Trắng ở Washington, D.C, ngày 23.2. Ảnh: AFP.
Tổng thống Joe Biden, cùng các quan chức dụ một cuộc gặp song phương trực tuyến với Thủ tướng Canada Justin Trudeau tại Phòng Roosevelt của Nhà Trắng ở Washington, D.C, ngày 23.2. Ảnh: AFP.
Lên top