Ông Biden thay bác sĩ Nhà Trắng từng điều trị COVID-19 cho ông Trump

Ông Joe Biden thay bác sĩ Nhà Trắng Sean Conley bằng một bác sĩ gắn bó lâu năm với ông. Ảnh: AFP.
Ông Joe Biden thay bác sĩ Nhà Trắng Sean Conley bằng một bác sĩ gắn bó lâu năm với ông. Ảnh: AFP.
Ông Joe Biden thay bác sĩ Nhà Trắng Sean Conley bằng một bác sĩ gắn bó lâu năm với ông. Ảnh: AFP.
Lên top