Ông Biden thắng liên tiếp, cách ghế tổng thống chỉ 6 phiếu đại cử tri

Ông Joe Biden phát biểu ngày 4.11, tuyên bố tiến gần đến chiến thắng. Ảnh: AFP
Ông Joe Biden phát biểu ngày 4.11, tuyên bố tiến gần đến chiến thắng. Ảnh: AFP
Ông Joe Biden phát biểu ngày 4.11, tuyên bố tiến gần đến chiến thắng. Ảnh: AFP
Lên top