Ông Biden tăng cách biệt 2 chữ số ở các bang chiến địa định đoạt bầu cử Mỹ

Ông Joe Biden tại Miami, Florida hôm 5.10. Ứng viên đảng Dân chủ đang bỏ xa ông Donald Trump tại các bang chiến địa theo các cuộc thăm dò bầu cử Mỹ mới nhất. Ảnh: AFP.
Ông Joe Biden tại Miami, Florida hôm 5.10. Ứng viên đảng Dân chủ đang bỏ xa ông Donald Trump tại các bang chiến địa theo các cuộc thăm dò bầu cử Mỹ mới nhất. Ảnh: AFP.
Ông Joe Biden tại Miami, Florida hôm 5.10. Ứng viên đảng Dân chủ đang bỏ xa ông Donald Trump tại các bang chiến địa theo các cuộc thăm dò bầu cử Mỹ mới nhất. Ảnh: AFP.
Lên top