Ông Biden sẽ thăm Texas và ban bố tình trạng thảm họa nghiêm trọng

Tổng thống Joe Biden dự kiến đến thăm Texas vào thời điểm thích hợp. Ảnh: AFP.
Tổng thống Joe Biden dự kiến đến thăm Texas vào thời điểm thích hợp. Ảnh: AFP.
Tổng thống Joe Biden dự kiến đến thăm Texas vào thời điểm thích hợp. Ảnh: AFP.
Lên top