Ông Biden sẽ tạo dấu mốc lịch sử chưa từng có trong nội các

Cựu đối thủ của ông Joe Biden, cựu Thị trưởng South Bend Pete Buttigieg dự kiến được bổ nhiệm làm Bộ trưởng Giao thông Vận tải trong nội các của ông Biden. Ảnh: AFP.
Cựu đối thủ của ông Joe Biden, cựu Thị trưởng South Bend Pete Buttigieg dự kiến được bổ nhiệm làm Bộ trưởng Giao thông Vận tải trong nội các của ông Biden. Ảnh: AFP.
Cựu đối thủ của ông Joe Biden, cựu Thị trưởng South Bend Pete Buttigieg dự kiến được bổ nhiệm làm Bộ trưởng Giao thông Vận tải trong nội các của ông Biden. Ảnh: AFP.
Lên top