Ông Biden phải chờ nhiều tháng để bay trực thăng Marine One

Tổng thống Joe Biden rời Marine One ở Bãi cỏ phía Nam khi trở về Nhà Trắng ngày 19.2.2021. Ảnh: AFP
Tổng thống Joe Biden rời Marine One ở Bãi cỏ phía Nam khi trở về Nhà Trắng ngày 19.2.2021. Ảnh: AFP
Tổng thống Joe Biden rời Marine One ở Bãi cỏ phía Nam khi trở về Nhà Trắng ngày 19.2.2021. Ảnh: AFP
Lên top