Ông Biden nói về thách thức Trung Quốc trong thông điệp liên bang đầu tiên

Tổng thống Joe Biden có bài phát biểu trước Quốc hội liên bang ngày 28.4. Ảnh: AFP
Tổng thống Joe Biden có bài phát biểu trước Quốc hội liên bang ngày 28.4. Ảnh: AFP
Tổng thống Joe Biden có bài phát biểu trước Quốc hội liên bang ngày 28.4. Ảnh: AFP
Lên top