Ông Biden nói về khủng hoảng nhập cư ở biên giới Mexico

Tổng thống Joe Biden. Ảnh: AFP/Getty
Tổng thống Joe Biden. Ảnh: AFP/Getty
Tổng thống Joe Biden. Ảnh: AFP/Getty
Lên top