Ông Biden: Những ngày đen tối nhất cuộc chiến COVID-19 đang phía trước

Ông Joe Biden cho biết ''những ngày đen tối nhất'' trong cuộc chiến chống COVID-19 ''đang ở phía trước''. Ảnh: AFP
Ông Joe Biden cho biết ''những ngày đen tối nhất'' trong cuộc chiến chống COVID-19 ''đang ở phía trước''. Ảnh: AFP
Ông Joe Biden cho biết ''những ngày đen tối nhất'' trong cuộc chiến chống COVID-19 ''đang ở phía trước''. Ảnh: AFP
Lên top