Ông Biden muốn phế truất lãnh đạo Đảng Cộng hòa tại Thượng viện

Ông Joe Biden muốn phế truất ghế lãnh đạo đảng Cộng hòa tại Thượng viện của ông Mitch McConnell (phải). Ảnh: AFP
Ông Joe Biden muốn phế truất ghế lãnh đạo đảng Cộng hòa tại Thượng viện của ông Mitch McConnell (phải). Ảnh: AFP
Ông Joe Biden muốn phế truất ghế lãnh đạo đảng Cộng hòa tại Thượng viện của ông Mitch McConnell (phải). Ảnh: AFP
Lên top