Ông Biden lệnh công bố tài liệu giải mật vụ khủng bố 11.9

Tổng thống Mỹ Joe Biden lệnh giải mật tài liệu vụ khủng bố 11.9. Ảnh: AFP
Tổng thống Mỹ Joe Biden lệnh giải mật tài liệu vụ khủng bố 11.9. Ảnh: AFP
Tổng thống Mỹ Joe Biden lệnh giải mật tài liệu vụ khủng bố 11.9. Ảnh: AFP
Lên top