Ông Biden lần đầu tiên phát biểu khung giờ vàng đánh dấu dịp đặc biệt

Tổng thống Mỹ Joe Biden. Ảnh: AFP
Tổng thống Mỹ Joe Biden. Ảnh: AFP
Tổng thống Mỹ Joe Biden. Ảnh: AFP
Lên top