Ông Biden ký sắc lệnh về chuỗi cung ứng Mỹ không phụ thuộc Trung Quốc

Tổng thống Joe Biden ký sắc lệnh hành pháp xem xét lại chuỗi cung ứng của Mỹ. Ảnh: AFP
Tổng thống Joe Biden ký sắc lệnh hành pháp xem xét lại chuỗi cung ứng của Mỹ. Ảnh: AFP
Tổng thống Joe Biden ký sắc lệnh hành pháp xem xét lại chuỗi cung ứng của Mỹ. Ảnh: AFP
Lên top