Ông Biden kêu gọi người Mỹ giữ an toàn trong bối cảnh đại dịch nguy cấp

Ông Joe Biden kêu gọi người Mỹ giữ an toàn trong dịp Lễ Tạ ơn nhằm tránh lây lan đại dịch COVID-19. Ảnh: AFP
Ông Joe Biden kêu gọi người Mỹ giữ an toàn trong dịp Lễ Tạ ơn nhằm tránh lây lan đại dịch COVID-19. Ảnh: AFP
Ông Joe Biden kêu gọi người Mỹ giữ an toàn trong dịp Lễ Tạ ơn nhằm tránh lây lan đại dịch COVID-19. Ảnh: AFP
Lên top