Ông Biden kêu gọi hoãn phê chuẩn ứng viên Tòa án của ông Trump trước bầu cử

Ứng cử viên Tổng thống đảng Dân chủ - ông Biden. Ảnh: Reuters
Ứng cử viên Tổng thống đảng Dân chủ - ông Biden. Ảnh: Reuters
Ứng cử viên Tổng thống đảng Dân chủ - ông Biden. Ảnh: Reuters
Lên top