Ông Biden hủy lệnh cấm của ông Trump với hồ sơ xin thẻ xanh vào Mỹ

Người di cư đổ về Mỹ sau sắc lệnh nhập cư mới của Tổng thống Joe Biden. Ảnh: AFP
Người di cư đổ về Mỹ sau sắc lệnh nhập cư mới của Tổng thống Joe Biden. Ảnh: AFP
Người di cư đổ về Mỹ sau sắc lệnh nhập cư mới của Tổng thống Joe Biden. Ảnh: AFP
Lên top