Ông Biden hết kiên nhẫn, không loại trừ kiện chính quyền ông Trump

Ông Joe Biden và Donald Trump. Ảnh: AFP
Ông Joe Biden và Donald Trump. Ảnh: AFP
Ông Joe Biden và Donald Trump. Ảnh: AFP
Lên top