Ông Biden giao trọng trách cho bà Harris ngăn dòng người di cư

Tổng thống Joe Biden và Phó Tổng thống Kamala Harris họp bàn về vấn đề người di cư hôm 24.3. Ảnh: AFP
Tổng thống Joe Biden và Phó Tổng thống Kamala Harris họp bàn về vấn đề người di cư hôm 24.3. Ảnh: AFP
Tổng thống Joe Biden và Phó Tổng thống Kamala Harris họp bàn về vấn đề người di cư hôm 24.3. Ảnh: AFP
Lên top