Ông Biden được tán dương với lựa chọn nhân sự nội các mới nhất

Đại sứ William Burns được ông Joe Biden chọn làm lãnh đạo Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (CIA). Ảnh: AFP.
Đại sứ William Burns được ông Joe Biden chọn làm lãnh đạo Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (CIA). Ảnh: AFP.
Đại sứ William Burns được ông Joe Biden chọn làm lãnh đạo Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (CIA). Ảnh: AFP.
Lên top