Ông Biden dùng biện pháp mạnh, bắt buộc 100 triệu người Mỹ tiêm vaccine

Mỹ thúc đẩy nhanh tiêm vaccine COVID-19. Ảnh: AFP
Mỹ thúc đẩy nhanh tiêm vaccine COVID-19. Ảnh: AFP
Mỹ thúc đẩy nhanh tiêm vaccine COVID-19. Ảnh: AFP
Lên top