Ông Biden đưa ra cam kết cho 100 ngày đầu tiên tại nhiệm

Ông Joe Biden đưa ra cam kết cho 100 ngày đầu tiên tại vị. Ảnh: AFP
Ông Joe Biden đưa ra cam kết cho 100 ngày đầu tiên tại vị. Ảnh: AFP
Ông Joe Biden đưa ra cam kết cho 100 ngày đầu tiên tại vị. Ảnh: AFP
Lên top