Ông Biden đọc thông điệp liên bang đầu tiên, ca ngợi cách ứng phó COVID-19

Tổng thống Joe Biden đọc thông điệp liên bang. Ảnh: AFP
Tổng thống Joe Biden đọc thông điệp liên bang. Ảnh: AFP
Tổng thống Joe Biden đọc thông điệp liên bang. Ảnh: AFP
Lên top