Ông Biden đình chỉ thương vụ vũ khí thời ông Trump

Ông Joe Biden thăm Saudi Arabia năm 2011 trên cương vị phó tổng thống Mỹ. Ảnh: AFP
Ông Joe Biden thăm Saudi Arabia năm 2011 trên cương vị phó tổng thống Mỹ. Ảnh: AFP
Ông Joe Biden thăm Saudi Arabia năm 2011 trên cương vị phó tổng thống Mỹ. Ảnh: AFP
Lên top