Ông Biden để mắt tới trợ thủ của Bộ trưởng Giao thông Pete Buttigieg

Ông Pete Buttigieg là Bộ trưởng Giao thông Vận tải trong chính quyền Tổng thống Joe Biden. Ảnh: AFP.
Ông Pete Buttigieg là Bộ trưởng Giao thông Vận tải trong chính quyền Tổng thống Joe Biden. Ảnh: AFP.
Ông Pete Buttigieg là Bộ trưởng Giao thông Vận tải trong chính quyền Tổng thống Joe Biden. Ảnh: AFP.
Lên top