Ông Biden dẫn trước: Đảng Dân chủ sợ lặp lại ác mộng bầu cử 2016

Các cuộc thăm dò hiện tại cho thấy ông Joe Biden dẫn trước ông Donald Trump. Ảnh: AFP
Các cuộc thăm dò hiện tại cho thấy ông Joe Biden dẫn trước ông Donald Trump. Ảnh: AFP
Các cuộc thăm dò hiện tại cho thấy ông Joe Biden dẫn trước ông Donald Trump. Ảnh: AFP
Lên top