Ông Biden có thể thắng nốt cơ hội của ông Trump ở Pennsylvania

Ông Joe Biden và ông Donald Trump đang bám đuổi sít sao ở bang chiến địa Pennsylvania. Ảnh: AFP
Ông Joe Biden và ông Donald Trump đang bám đuổi sít sao ở bang chiến địa Pennsylvania. Ảnh: AFP
Ông Joe Biden và ông Donald Trump đang bám đuổi sít sao ở bang chiến địa Pennsylvania. Ảnh: AFP
Lên top