Ông Biden chuẩn bị cho cuộc gặp với ông Putin "suốt 50 năm"

Tổng thống Vladimir Putin và Tổng thống Joe Biden. Ảnh: AFP
Tổng thống Vladimir Putin và Tổng thống Joe Biden. Ảnh: AFP
Tổng thống Vladimir Putin và Tổng thống Joe Biden. Ảnh: AFP
Lên top