Ông Biden: Chính quyền mới không là "nhiệm kỳ Obama thứ 3"

Ông Joe Biden công bố đề cử nhân sự cho nội các mới hôm 24.11. Ảnh: AFP
Ông Joe Biden công bố đề cử nhân sự cho nội các mới hôm 24.11. Ảnh: AFP
Ông Joe Biden công bố đề cử nhân sự cho nội các mới hôm 24.11. Ảnh: AFP
Lên top