Ông Biden chỉ thị tiêm vaccine cho toàn bộ người lớn trước tháng 5

Tổng thống Joe Biden có bài phát biểu đầu tiên vào "khung giờ vàng" tối 11.3. Ảnh: AFP
Tổng thống Joe Biden có bài phát biểu đầu tiên vào "khung giờ vàng" tối 11.3. Ảnh: AFP
Tổng thống Joe Biden có bài phát biểu đầu tiên vào "khung giờ vàng" tối 11.3. Ảnh: AFP
Lên top