Ông Biden chấp thuận thương vụ bán vũ khí Mỹ đầu tiên

Bán tên lửa RIM 116 RAM cho Ai Cập là thương vụ vũ khí Mỹ đầu tiên dưới thời Tổng thống Joe Biden. Ảnh: US Navy
Bán tên lửa RIM 116 RAM cho Ai Cập là thương vụ vũ khí Mỹ đầu tiên dưới thời Tổng thống Joe Biden. Ảnh: US Navy
Bán tên lửa RIM 116 RAM cho Ai Cập là thương vụ vũ khí Mỹ đầu tiên dưới thời Tổng thống Joe Biden. Ảnh: US Navy
Lên top