Ông Biden bất ngờ phát lệnh không kích ở Iraq-Syria

Hậu quả sau cuộc không kích hồi tháng 2 của Mỹ ở Syria. Ảnh: AFP
Hậu quả sau cuộc không kích hồi tháng 2 của Mỹ ở Syria. Ảnh: AFP
Hậu quả sau cuộc không kích hồi tháng 2 của Mỹ ở Syria. Ảnh: AFP
Lên top