Ông Barack Obama kể chuyện từng đấm vỡ mũi bạn học

Ông Barack Obama. Ảnh: Instagram nhân vật.
Ông Barack Obama. Ảnh: Instagram nhân vật.
Ông Barack Obama. Ảnh: Instagram nhân vật.
Lên top