Ông Barack Obama bắt đầu công việc mới

Tổng thống Mỹ Barack Obama và ca sĩ Bruce Springsteen trong cuộc vận động tranh cử ở Madison, Wisconsin, ngày 5.11.2012. Ảnh: AFP.
Tổng thống Mỹ Barack Obama và ca sĩ Bruce Springsteen trong cuộc vận động tranh cử ở Madison, Wisconsin, ngày 5.11.2012. Ảnh: AFP.
Tổng thống Mỹ Barack Obama và ca sĩ Bruce Springsteen trong cuộc vận động tranh cử ở Madison, Wisconsin, ngày 5.11.2012. Ảnh: AFP.
Lên top