Ông Ban Ki-moon có thể tranh cử tổng thống Hàn Quốc