Ông bà Obama giục sinh viên bỏ phiếu bầu tổng thống Mỹ để thay đổi

Cựu Tổng thống Barack Obama và Phu nhân phát biểu trên YouTube hôm 7.6. Ảnh: YouTube
Cựu Tổng thống Barack Obama và Phu nhân phát biểu trên YouTube hôm 7.6. Ảnh: YouTube
Cựu Tổng thống Barack Obama và Phu nhân phát biểu trên YouTube hôm 7.6. Ảnh: YouTube
Lên top