Ông Assad "không thèm chấp" lời miệt thị xúc phạm của ông Trump

Tổng thống Syria Bashar al-Assad. Ảnh: Almasdar
Tổng thống Syria Bashar al-Assad. Ảnh: Almasdar
Tổng thống Syria Bashar al-Assad. Ảnh: Almasdar
Lên top