Ông Assad: “Chỉ người dân Syria có quyền chọn tôi hoặc IS“