Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Ông Assad bị nghi liên quan đến các cuộc tấn công vũ khí hóa học